Predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel

Servis fotovoltických elektrárni

Kontakt

Kontakt

053/4410481 | seteza@seteza.sk

SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o.
Šafárikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny:


Pondelok – piatok: 7:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00

Fakturačné údaje:
IČO: 31704387
DIČ: 2020504288
IČ DPH: SK 2020504288
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, vložka č. 5895/V
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6611430007/1111
IBAN: SK051110000006611430007
BIC: UNCRSKBX